Slovo předsedy SpK

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé,

s koncem roku 2016 se Společnost pro kriminalistiku dostala do obdobné situace jako v roce 1998 a to s tím, že koncem roku 1997 přestal vycházet po osmi letech klubový časopis KRIMInalistická společnost, kterou tzv. šéfredaktoroval a redigoval JUDr. Jan Hlaváček za přispění své ženy Lýdie jako vydavatelky. Bylo to v době, kdy nastupovala jakási chiméra digitálního světa, digitálních médií v nově tvořené a přetvářející se demokratické společnosti a mělo se za to, že vše postupně přejde k digitální formě a do virtuálního světa internetu. Život nám ukázal, že tomu tak nebylo. SpK začala vydávat klubový zpravodaj Q-report, který řídil, redigoval a vydával jak v listinné tak i digitální podobě JUDr. Josef Kohout a stal se na dlouhou dobu nejvýznamnějším komunikačním kanálem SpK, protože po několik let byly problémy s tvorbou webových stránek, jaké si už dnes ani nedovedeme představit. Q-report byl distribuován zpočátku poštou, časem začala převažovat jeho distribuce e-mailem. V poslední době už bylo členů, kteří neměli možnost přístupu k mailu, méně než deset. Dnes v posledním čtvrtletí roku 2016 musím konstatovat, že po dlouhých letech končí  tato forma komunikace jednak z toho důvodu, že to Pepa Kohout nemůže dělat do nekončena, jednak proto, že fungující web umožňuje i komunikaci jinou. Rada SpK vše vyhodnotila, projednala a došla k závěru, že pokračovat ve vydávání QR bez účasti Dr. Josefa Kohouta nebude a uchováme si v paměti jeho historickou hodnotu a význam pro SpK.  Z těchto důvodů rada SpK bude od ledna 2017 na webových stránkách v sekci PRO ČLENY zveřejňovat pouze formou zprávy ze zasedání dění, které probíhá nebo proběhlo v určitém období. Pokud by měl někdo zájem se tohoto úkolu podujmout a kromě administrativní formy dát tomu i nějakou podobu redakční, jak to právě Pepa Kohout dělal v QR, pak taková aktivita bude samozřejmě vítána. Zkusme tedy na začátku doufat, že nová forma splní svůj cíl, a na to má šanci tím větší, čím víc nám k tomu bude členská základna vlastní aktivitou přispívat. Za dlouholetou aktivní činnost při vydávání a distribuci QR Pepovi poděkujeme na prosincovém zasedání. Přijďte tedy i všichni, kdož se k tomu budete chtít osobně připojit.

Říjen 2016                                            Jiří Straka - předseda

Slovo webmastera     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

uběhlo nám další čtvrtletí od spuštění nových webových stránek a já opět rekapituluji a hodnotím co se nám povedlo a o co se budeme dále snažit. Nechci zde opakovat naše snažení a úspěchy minulého čtvrtletí, které jsem již hodnotil, ale chci zejména zveřejnit počet přístupů na naše stránky, které se stále drží nad jedním tisícem přístupů za kalendářní měsíc. Vyjímkou je měsíc červenec 2016, kde se počet přístupů přehoupl (k našemu potešení) nad hranici dvoutisíc. Co je příčinou nedovedu odhadnout, možná, že i skutečnost, že byly prázdniny a mnozí z návštěvníků měli více času k tzv. brouzdání po netu. Tedy tady jsou konkrétní čísla:  

Červenec 2016 - počet přihlášení na stránky - 2363     max. počet prohlédnutých stránek za den - 712

Srpen 2016      - počet přihlášení na stránky - 1410     max. počet prohlédnutých stránek za den - 521

Září 2016         - počet přihlášení na stránky - 1303     max. počet prohlédnutých stránek za den - 420

Dále vás možná zaujme i statistika, které stránky na našem webu byly navštěvovány a z kterých jiných webů bylo nahlíženo na naše stránky, tak tedy v červenci nejvíce rubrika O NÁS, nejméně PRO ČLENY, v srpnu nejvíce NOVINKY, nejméně PRO ČLENY, v září nejvíce PRO ČLENY, nejméně KONTAKTY. A ještě stránky, ze kterých byli návštěvníci odkazováni: www.kriminalistika.eu

Dále avizujeme, že naše ankety jsou zveřejňovány po dobu 2 měsíců a kvalifikovanou odpověď na minulou anketní otázku se dozvíte vždy pod aktuální anketou. Dále jsme v Radě SpK vyhodnotili jak nakládat s neaktuálními příspěvky, zejména v rubrice aktuality a došli jsme k závěru, že informace po 3 vyjímečně po 6 měsících budeme mazat jako neaktuální a zbytečné. Dále, ale zůstaneme u čtvrtletních lhůt vyhodnocení návštěvnosti webových stránek SpK. A nakonec, tak jako minule, bych Vás všechny požádal o jakékoli podněty, informace, popř. i stížnosti, které by byly obohacením práce na Vámi právě prohlížených webových stránkách, proto mailněte na  info@spkcz.cz

Říjen 2016                                         Pavel Kubát - správce webu

Anketa

Která kriminalistická disciplina se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich pachu ?

Smerologie (6) 21%

Odorologie (22) 76%

Geruchtologie (1) 3%

Celkový počet hlasů: 29

Vážení přátelé, vážení hlasující,

dnes jsme ukončili anketu "Který přípavek se používá pro zviditelnění daktyloskopických stop". A zde je správná odpověď:

Ninhydrin je organická sloučenina vyskytující se ve formě bílých až světle žlutých krystalků. Používá se především ke stanovení amoniaku a aminokyselin. Při těchto reakcích vzniká tmavě modrá až fialová sloučenina, známá též jako Ruhemannův purpur. Ninhydrin se používá k analýze aminokyselin, z nichž je složena bílkovina - díky hydrolýze se bílkovina rozštěpí na jednotlivé aminokyseliny, které následně zreagují s ninhydrinem. Ninhydrin tvoří purpurový produkt při reakci s alfa-aminokyselinami, zatímco reakce s iminovou skupinou prolinu a hydroxyprolinu dává žlutý produkt. Ninhydrin může být také využit k analýze amonného iontu. Roztok s jeho předpokládaným obsahem je titrován ninhydridem na vhodném substrátu (například silikagel) - pokud roztok amonný iont skutečně obsahoval, získá výraznou modrofialovou barvu. Obvykle se ninhydrin používá v daktyloskopii k hledání otisků prstů (díky aminokyselinám a peptidům, které se sloupávají z kůže a které s ninhydrinem reagují). Správná odpověď je tedy druhá v pořadí a správně odpověděla převážná většina z vás (23 z 31 hlasujících).

Novinky

Pozvánka do Muzea Policie ČR v prosinci 2016

16.11.2016 22:42
>>

Pozvánka na zimní setkání členů SpK

16.11.2016 22:15
Vážení členové SpK, rada SpK zve všechny členy na zimní setkání, které bude spojeno s...
>>

UPOZORNĚNÍ NA ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

14.11.2016 20:23
Vážení kolegové, členové SpK,podívejte se laskavě do záložky VSTUP PRO ČLENY s tím, že se...
>>

Pozvánka do Muzea Policie ČR v listopadu 2016

19.10.2016 21:27
>>

Genetik Kriminalistického ústavu v pořadu Sama doma

13.10.2016 00:35
Vedoucí oddělení genetiky Kriminalistického ústavu Praha plk. Ing. Roman Hradil, Ph.D., byl hostem...
>>

Antropoložka kriminalistického ústavu potěšila posluchače ČRo

07.10.2016 21:00
Do pořadu Host do domu, který vysílá Český rozhlas Dvojka, byla pozvána antropoložka doktorka...
>>

Informace o besedě

27.09.2016 00:33
Vážené  kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,původně byla na programu přednáška Doc. Drábka...
>>

Nové informace v sekci pro členy

25.09.2016 01:20
Vážení členové SpK, po zasedání Rady SpK dne 21.9.2016 máme pro Vás nové informace, které Rada...
>>

Nový odkaz v sekci soukromé www stránky

10.09.2016 19:54
Vážení členové a uživatelé webu SpK zajímající se o hodnostní označení organizovaných sborů vč....
>>

Upozorňujeme na novou anketní otázku z oboru kriminalistiky.

30.08.2016 22:49
Pro návštěvníky našich www stránek jsme připravili novou anketní otázku z oboru kriminalistiky a...
>>
1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode