POZOR - Vážení členové SpK - POZOR

JAK TO BYLO S ČETNÍKY Z LUHAČOVIC

01.05.2017 20:17
Vážené kolegyně a kolegové, členové SpK. Na květnové zasedání je plánováno a proběhne další naše setkání v prostorách Muzea PČR, v místech obvyklých a na toto setkání, jsme připravili, zejména za aktivní účasti paní Jitky Pivodové bededu s policejním historikem Mgr. Radkem Galašem a...
>>

Slovo předsedy SpK

Vážené kolegyně, kolegové, vážení přátelé.

21.2.2017 se uskutečnilo další naše setkání, na kterém přednášel pan docent Drábek, a věnoval se tématu historie a současnost určování otcovství, přičemž přednáška byla nazvána "Otec se utopil v podmáslí". Pan docent Drábek je předsedou ČSSFG a působí na LF UP v Olomouci. Osnova přednášky byla následující: - vývoj právního názoru, - metodický vývoj, - možnosti chyby, - současný stav. V rámci toho připomněl římský princip "praesumptio iuris et de iure", Justiniánův "Corpus Iuris Civilis", zabýval se tématem "Mater semper incertus est" a vysvětloval, jak se tento princip naplňuje. Vzpomněl na francouzský Code civile z roku 1804 a zásadu "Otec je hlavou (i krkem) rodiny". Následovaly příklady řešených sporů v minulosti a hlavně pak základní principy, na nichž jsou postavena řešení současná. Přednáška byla velmi
zajímavá a není samozřejmě možné, abychom ji dokázali shrnout do pár vět. Snad by to ale mohla být výzva pro vás, že vydat se jednou za čtvrt roku na zasedání Spk může být přínosné, velmi zajímavé a možná to přinese jen těžko jinde dosažitelné poznání či informace. Protože jsme na naše přednášky pyšní, velmi chceme zachovat jejich vysokou úroveň, ať už odbornou, nebo populární. Právě na populární téma chceme vsadit v květnu. Máme příslib přednášky, ve které Mgr. Galaš z Muzea Policie ČR, takto odborný poradce Četníků z Luhačovic, nám bude i se scénáristou tohoto v současné době aktuálního a oblíbeného tv seriálu vyprávět o jeho natáčení.

A teď trochu z jiného soudku. Zájezd. Na jednání Rady jsme konstatovali, že zájemců není tak málo, abychom zájezd neuskutečnili, ale ani tak mnoho, abychom splnili stanovený limit. Laskavostí majitelky cestovní kanceláře tedy ještě učiníme jeden pokus, který bude mít následující itinerář:

- zájezd se uskuteční 7 a 8.10.2017 podle programu, který je uveden v původním návrhu a je k dispozici na našich webových stránkách,

- členům Spk poskytneme příspěvek tak, že pro ně bude cena 2.000,- Kč,

- do 15.3.2017 dáváme ještě exkluzivitu našim členům a jejich přátelům a zájezd neotvíráme spřáteleným organizacím (hlašte se na mailu strakaji@volny.cz), kde vedu evidenci,

- od 15.3.2017 do 31.3.2017 otevřeme možnost přihlásit se i kolegům ze spřátelených organizací a exkluzivita přihlášení pro naše členy už nebude platit,

- pokud dosáhneme 31.3.2017 na počet nejméně 30, pak zájemce vyzveme k zaplacení nevratné zálohy 1.300,- Kč. Budou-li zálohy do této doby
uhrazeny v dostatečném rozsahu, nejméně tedy 30, zájezd závazně objednáme. Pokud nebudou, budeme muset zájezd odříct (zatím bez penále) a zaplacené zálohy vrátit. Pevně doufám, že uznáte, že víc už není v silách Rady udělat, aby se zájezd, o který je u některých členů zájem, mohl uskutečnit. Teď je to jen a jen na vás. Případné dotazy na uvedeném mailu či telefonu 606534634.

A poslední soudek. Stát na naši čistě přátelskou a zcela bezvýdělkovou organizaci stále připravuje finanční nástrahy. Loni jsme museli platit advokátku za nové stanovy a řádné zaregistrování společnosti, od letošního roku (zpětně za 2016) budeme muset platit účetní společnost, která za nás bude poskytovat povinné informace do veřejného rejstříku. Byl bych potěšen, kdybyste si všimli, že to vše dokážeme pokrýt bez toho,  abychom jakkoliv krátili výdaje na opakované akce a zásadně bez toho, že bychom navyšovali členský příspěvek.

To je pro dnešek vše. A pojeďte do Vídně a do sklípku. Bude legrace - zazpíváme si. Hezké jaro přeje
Únor 2017                                                    Jiří Straka - předseda SpkSlovo webmastera     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

pro vás, kteří sledují návštěvnost našich stránek sdělujeme, tyto informace o návštěvnosti:    

Leden 2017- návštěvnost - 6476, max. počet prohlédnutých stránek za den - 399 dne 17.1.2017

Únor 2017 - návštěvnost - 5536, max. počet prohlédnutých stránek za den - 505 dne 25.2.2017

Březen 2017- návštěvnost - 6712, max. počet prohlédnutých stránek za den - 549 dne 13.3.2017

Duben 2017- návštěvnost -5983, max. počet prohlédnutých stránek za den - 513 dne 25.4.2017

Z daného přehledu vyplývá, že počet přístupů na naše stránky je poměrně stabilní, návštěvníci nás pravidelně sledují a měsíční počet přístupů se ustálil na počtu kolem 6000 přístupů za měsíc. 

A nakonec, tak jako minule, bych Vás všechny požádal o jakékoli podněty, informace, popř. i stížnosti, které by byly obohacením práce na Vámi právě prohlížených webových stránkách, proto mailněte na  info@spkcz.cz

Květen 2017                                         Pavel Kubát - správce webu

Anketa

Čím se zabývá v policii věda nazývaná hipologie?

Vážení přátelé, vážení hlasující,

dnes jsme ukončili anketu "Která kriminalistická disciplina se zabývá identifikací osob nebo věcí na základě jejich pachu ?". A zde je správná odpověď:

Kriminalistická odorologie je odvětvím kriminalistické techniky, které zkoumá vznik, fyzikální vlastnosti a chemické složení pachu osob a věcí. Cílem je určení skupinové příslušnosti nebo individuální identifikace zdroje pachu. V tomto ohledu může být důkazním prostředkem v trestním řízení. Skupinová příslušnost, nebo individuální identifikace pachu osob a věcí může být určována porovnáváním pachových vzorků s využitím čichu živých organismů, nejčastěji speciálně vycvičených psů (kriminalistická olfaktorika). Skupinová příslušnost zdroje pachu může být rovněž určována  fyzikálně-chemickou analýzou (kriminalistická olfaktronika).

Správná odpověď je tedy druhá v pořadí a správně odpověděla převážná většina z vás (24 z 40 hlasujících). I první odpověď byť nesprávná (smerologie) byla hojně odpovídaná (14 ze 40 hlasujících).  

Novinky

Panoptikum starých kriminálních příběhů

23.07.2016 22:07
Panoptikum starých kriminálních příběhů je první knihou trilogie pana Jiřího Marka. Příběhy volně...
>>

Přátelé ze Společnosti pro kriminalistiku i náhodní čtenáři

16.07.2016 17:50
Razím osobní názor, že pohled do minulosti je matoucí pro přítomnost. Ale dělám výjimku a...
>>

Komisař Maigret a Český rozhlas

21.06.2016 21:59
Přátelé z SpK i Vy ostatní milovníci detektivek. Dovoluji si Vás upozornit na první audio...
>>

Poděkování panu plk. Mgr. et MgA. Václavu BLAHUNKOVI, Ph.D.

15.05.2016 23:31
Bližší informace k přednášce, naleznou členové SpK v sekci " Pro členy".
>>

Čtětě nový rozhovor s doc. JUDr. Martinem Kloubkem, Ph.D.

11.05.2016 00:07
Vážení čtenáři.řádky, které budete číst, jsou naprosto nepřipraveným rozhovorem s někým, koho...
>>

Psychopatolog PhDr. Andrej Drbohlav

09.05.2016 23:00
Ti z Vás, kteří se zúčastnili přednášky na téma "Psychologie masových vrahů", si jistě vzpomenou na...
>>

DNA analýza těch, kteří nikomu nechybí

10.04.2016 16:12
Kriminalistický ústav Praha Policie české republiky je pracoviště se silnou historií a neustálým...
>>

Seriál o neobjasněných kriminálních činech

08.04.2016 11:50
Činy, které zůstávají bez trestu. Rodiny, které do posledních dnů budou v nejistotách a budou...
>>

Kdo je Dominik Dán

01.04.2016 20:01
Kdo je Dominik Dán ?Kdo je utajovaný slovenský spisovatel? Ačkoliv vyšlo již přes půl milionu jeho...
>>

Nový zápis ve spolkovém rejstříku

18.03.2016 10:53
Dne 23.2.2016 proběhlo Valné schromáždění SpK s hlavním programem schválení nových stanov SpK. Na...
>>

Olga Hepnarová ve filmu

10.03.2016 17:43
Dne  24. 3. 2016 má v Praze premiéru zdařile natočený film Já, Olga Hepnarová...
>>

Olga Hepnarová v knize

10.03.2016 17:41
Milí přátelé kriminalistiky. Dovolte mi Vás seznámit s knihou Romana Cílka  "Oprátka za osm...
>>
<< 1 | 2 | 3 >>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 07.05.2017

Vytvořeno službou Webnode