POZOR - Vážení členové SpK - POZOR

Léto s Sherlockem Holmesem

04.07.2017 11:17
Milí čtenáři. K detektivně laděnému létu významně přispívá nejen četba knihy,ale i poslech. Český rozhlas Praha nám nabízí četbu na pokračování. Arthur ConanDoyle - Slavné případy Sherlocka Holmese. Je nutno poznament, že s rozhlasem spolupracoval spřátelený Institut pro studium života a díla SH....
>>

Slovo předsedy SpK

Milé kolegyně, kolegové, i čtenáři našich stránek.

Je velmi těžké nevnímat, jak kolem nás čím dál rychleji "běží čas". Den střídá noc, týden měsíc a opět se spolu všichni dostáváme ke konci první půlky roku 2017, kdy se naše myšlenky začínají točit kolem jediné představy: letní dovolené.

Dovolte mi, abychom tento první půl rok v krátkosti shrnuli. Členové Společnosti pro kriminalistiku Praha měli možnost vyslechnout a shlédnout dvě vynikající přednášky. První se konala v únoru na téma historie a současnost určování otcovství, kdy přednášel docent Drábek z LF PU Olomouc. Druhou přednášku připravil policejní historik Mgr. Radek Galaš na téma Jak to bylo s četníky z Luhačovic. Tento půl rok byl také ve znamení příprav zájezdu do Vídně, který se bude konat v říjnu 2017. Účastnící budou mít možnost navštívit muzeum kriminalistiky. Také již máme konečně zpracovánu
účetní závěrku a můžeme tak naplnit moloch, kterým nás stát zbytečně zatěžuje. Rada SpK včetně správce webových stránek vykonala mnohdy velmi nenápadnou, ale důležitou práci pro chod naší společnosti, bez které by nemohla nadále existovat. Tím také všem děkujeme za trpělivou spolupráci.

Upozorňujeme, že v sekci pro členy se zasvěcení dozví o činnosti SpK více. Ne vždy jde naše dílo tak, jak bychom si představovali. Ale vězte, že svět v temných, ale opravdových barvách má větší cenu, než svět v barvách růžových,ale falešných. Pokud vás v létě čekají spíše povinnosti než dovolenková zábava, i tak si najděte co nejvíce chvilek na relax. Odložte seznamy věcí k vyřešení, nehleďte na neúprosně narůstající počet e-mailů. A dejte si svoji letní pausu. Přejeme Vám všem za sebe i SpK bezstarostné a poklidné léto i vůli nechat se polapit něčím letně krásným a na první podzimní přednášce se budu těšit na viděnou.

Za Spk připravila Silvie Hájková

Slovo webmastera     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

pro vás, kteří nepřetržitě sledujete návštěvnost našich stránek ponecháváme hodnocení v delším časovém období, konkrétně letos od 1.1.2017 do 15.7.2017.  

Leden 2017- návštěvnost - 6476, max. počet prohlédnutých stránek za den - 399 dne 17.1.2017

Únor 2017 - návštěvnost - 5536, max. počet prohlédnutých stránek za den - 505 dne 25.2.2017

Březen 2017- návštěvnost - 6712, max. počet prohlédnutých stránek za den - 549 dne 13.3.2017

Duben 2017- návštěvnost -5983, max. počet prohlédnutých stránek za den - 513 dne 25.4.2017

Květen 2017- návštěvnost -7328, max. počet prohlédnutých stránek za den - 568 dne 10.5.2017

Červen 2017- návštěvnost -6390, max. počet prohlédnutých stránek za den - 925 dne 23.6.2017

Červenec 2017- návštěvnost -3609, max. počet prohlédnutých stránek za den - 897 dne 1.7.2017 (údaje platné k 15.7.2017)

Z daného přehledu vyplývá, že počet přístupů na naše stránky je poměrně stabilní, návštěvníci nás pravidelně sledují a počet přístupů se ustálil na počtu kolem 6000 za měsíc. 

Pokud budete cítit potřebu a ochootu sdělit jakékoli podněty k www stránkám Společnosti pro kriminalistiku, tak tyto uvítáme na info@spkcz.cz

Červenec 2017                                         Pavel Kubát - správce webu

Vážení přátelé, vážení hlasující, dnes jsme ukončili anketu "Hipologie" a zde je správná odpověď:

Hipologie je směs teorie a praxe a jako každá nauka se i hipologie časově vyvíjela. V základě se dělí na tři oblasti: oblast medicínsko-veterinární (hipiatrie), zootechnicko - hospodářskou a jezdeckou (ekvitace). Jinými slovy studuje zejména zdraví koně, jeho chov a péči o něj a využití koně (včetně sportovního).

V období prázdnin ponecháme tento sloupec bez ankety a v září budeme zase pokračovat.

Novinky

DNA analýza těch, kteří nikomu nechybí

10.04.2016 16:12
Kriminalistický ústav Praha Policie české republiky je pracoviště se silnou historií a neustálým...
>>

Seriál o neobjasněných kriminálních činech

08.04.2016 11:50
Činy, které zůstávají bez trestu. Rodiny, které do posledních dnů budou v nejistotách a budou...
>>

Nový zápis ve spolkovém rejstříku

18.03.2016 10:53
Dne 23.2.2016 proběhlo Valné schromáždění SpK s hlavním programem schválení nových stanov SpK. Na...
>>
<< 1 | 2 | 3

Vyhledávání

© 2015-2017 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 21.07.2017

Vytvořeno službou Webnode