Kdo jsme ?

Společnost pro kriminalistiku je nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací, spolkem sdružující zájemce zejména na profesním základě rozvoje kriminalistiky a příbuzných oborů.

Z činnosti našich členů

Historie trestu smrti v Rusku - I

03.04.2017 23:13
>>

Historie trestu smrti v Rusku - II

03.04.2017 21:52
>>

Historie trestu smrti v Rusku - III

03.04.2017 20:10
>>

Historie trestu smrti v Rusku - IV

20.03.2017 20:00
>>

Dokonalý zločin neexistuje

09.07.2016 22:48
Paní Květa Maďarová nám zaslala velmi zajímavý odkaz na práci plk. RNDr. Hanu Eliášovou, Ph.D. z Kriminalistického ústavu PČR.Každá kost, která se v Česku najde a není zjevně archeologickým nálezem, skončí v její laboratoři. Forenzní antropoložka Hana Eliášová, jež pracuje...
>>

Eyedea Recognition a Europol

09.07.2016 22:08
Evropský policejní úřad Europol ( European Police Office) který patří pod Evropskou unii, se zabývá prevencí a potíráním organizované trestné činnosti. Prosazuje právo v oblastech praní špinavých peněz a jejich padělání, obchodu s drogami, vozidly, lidmi a kulturními statky.Pracuje...
>>

Co nového na pitevně

09.07.2016 22:01
Není nic jistějšího ve Vašem životě než SMRT. Zajímáte se o ni? Co o ní víte? Obcházíte ji statečně? Z hlediska klinického lékaře o ní psát nebudu. Zjistila jsem na vlastní kůži, že lidské umírání má nekonečné množství podob, stejně jako vnímání příchodu smrti samotné a bolest umírajícího...
>>

Ruské vězeňské tetování

31.05.2016 22:47
Lebka se zkříženými hnáty na rameni vězně naznačuje, že si odpykává doživotní trest.Ve věznicích po celém světě  je tetování často důležitou součástí uniformy vězně. Zčásti tím demonstrují prokázané trestné činy, za které si odpykávají trest  a je to také způsob dorozumívání...
>>

Historie projektu

Vítejte na našich stránkách,  

které poskytují základní informace a představu o Společnosti pro kriminalistiku a jejích aktivitách. Tato společnost byla založena podle tehdejších platných zákonů jako občanské sdružení s názvem Československá společnost pro kriminalistiku (ČSSK) a bylo ustaveno 22. května 1990 s cílem sdružovat nejen ty, pro které se stala kriminalistika životní profesí, ale i ty, kteří mají odborný zájem o kriminalistiku a příbuzné obory.  Na jejím vzniku se podílelo několik osobností z řad kriminalistické teorie a praxe, především pak prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., Ing. Přemysl Liška, CSc., prof. JUDr. Jan Musil, CSc., JUDr. Jan Hlaváček a další pracovníci tehdejšího  Kriminalsitického ústavu VB, právnických fakult UK v Praze a UK v Bratislavě, tehdejší Vysoké školy SNB a dalších odborných kriminalistických, kriminologických a soudně-lékařských pracovišť. V době vzniku měla ČSSK 65 členů. Prvním předsedou ČSSK byl zvolen prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc, tajemníkem JUDr. Jan Hlaváček z tehdejšího Kriminalistického ústavu VB. Ten rovněž přišel s myšlenkou a nápadem vydávání vlastního časopisu společnosti a později též vytvořil první webovou stránku společnosti. Společnost byla zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR jako občanské sdružení dne 31. května 1990. Po rozpadu ČSFR a vznikem České republiky v roce 1993 se společnost přejmenovala na Společnost pro kriminalistiku (SpK). Po účinnosti nového občanského zákoníku v roce 2014, stanovy společnosti se transformovaly a společnost dále vyvíjí činnost jako zapsaný spolek (z.s.) a je uveden ve veřejném seznamu - spolkovém rejstříku, viz.: or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=737184&typ=PLATNY  

Zaměření, činnost

V souladu se svými stanovami je nezávislou, nepolitickou a dobrovolnou organizací jejíž infrastruktura je postavena pouze na iniciativě a zájmech členů. V činnosti Společnosti pro kriminalistiku neexistují žádné povinné aktivity, ale podle ročních plánů a zejména podle aktuálních zájmů svých členů jsou besedy zaměřovány zejména na popularizaci kriminalistiky a příbuzných oborů, zejména z oblasti forenzních věd a to jak mezi odbornými autoritami z jednodlivých oborů, tak i na veřejnosti. Díky ochotě vedení Muzea Policie ČR se několikráte za rok v jejich porostorách konají přednášky odborníků na aktuální téma, na které navazují besedy. Zájem vyvolaly například přednášky z různých oblastí kriminalistiky, soudního lékařství, entomologie, psychologie, elektroniky, drog, ale i písmoznalectví, digitalizace podpisů a historie policie a četnictva. Mezi přednášejícími nechyběl ani známý filmový režisér, odborník na ekologii, soudní znalec - restaurátor, odborník na informační systémy či dětský psycholog. Velkému zájmu se také těšily zájezdy do Rakouského Scharnsteinu a do Vídně, kde má "Muzea zločinu" náš zahraniční člen Mag. Harald Seyrl, odborník na kriminalistiku.  

Financování
Společnost pro kriminalistiku je nevýdělečný, nepodnikající zapsaný spolek, žije výhradně z členských příspěvků ev. sponzorských darů a veškerou její činnost nezištně organizuje a zajišťuje rada.

Časopis a webové stránky
Spojovacím článkem téměř 150 členů SpK je "Quick report", který pravidelně informuje o akcích a činnosti Společnosti pro kriminalistiku a od roku 2016 i nově vzniklá sekce "Pro členy" na webových stránkách www.spkcz.cz . Nejnovější poznatky z oboru kriminalistiky mohou členové získávat i v časopise Kriminalistický sborník, z oboru kriminologie v časopise Kriminalistika, které vydává Kriminalistický ústav Praha.

Významní členové
Ve vedení SpK se v průběhu její existence vystřídala řada odborníků a známých osobností, z nichž je možno jmenovat prof. JUDr. Ing. Viktora Poradu, DrSc prof. JUDr. Jana Musila CSc. dr.h.c., bývalého rektora Policejní akanemice ČR, JUDr. Michala Dlouhého Ph.D., histrorika, policistu a spisovatele, doc. MUDr. Michala Dogošiho, CSc., soudního znalce, doc. PhDr. prof. MUDr. Miroslava Hirta, CSc., soudního znalce, doc. RNDr. Jiřího Hrbka, CSc., prof. Ing. Vladimíra Smejkala CSc. LL.M., soudního znalce, prof. PhDr. Jiřího Strause, DrSc., soudního znalce a vysokoškolského profesora, doc. Ing. Jaroslava Suchánka, CSc., vysokoškolského profesora, doc. Ing. Renatu Štablovou CSc., JUDr. Pavla Vojnu, DrSc. a řadu dalších. Zapomenout nemůžeme zejména na JUDr. Jana Hlaváčka, dlouholetého ředitele Kriminalistického ústavu a JUDr. Josefa Kohouta, který ač je v důchodovém věku je stále aktivním členem a stará se o redigování spolkového periodika Quick reportu.  Rovněž si zaslouží i připomenutí jména současného předesedy SpK JUDr. Jiřího Straky, neboť i on má zásluhy na rozvoji celé společnosti za dobu jeho několika funkčních období.

O nás

V této rubrice nejsou žádné články.

Pro naše členy i všechny ostatní

Vážení,

na našich stránkách chceme nabídnout jak informace veděcko-populární pro širokou večejnost, která se zabývá kriminalistikou nebo příbuznými obory jen okrajově nebo čistě amatérsky, tak i členské informace, které se týkají členů Společnosti pro kriminalistiku. Současně se zaměříme i na historii a na zajímavosti z oboru. Pro rok 2016 jsme si předsevzali další cíle s tím, že bychom rádi vstoupili do bližší spolupráce s obdobnými spolky a zahraničními organizacemi, které se zabývají jak historii, tak i současností práce policie, kriminalistiky i kriminologie. O těchto našich aktivitách vás budeme informovat v průběhu celého roku. Předpokládáme, že tato součinnost bude nejen podnětná, ale že bude i přínosná pro práci celé SpK, potažmo přinese možnosti rozšíření naší činnosti o další podněty.

Členství a přihlášky
Zaujala Vás Společnost pro kriminalistiku a máte zájem stát se jejím členem? Máte několik možností: buď telefonicky nebo e-mailem kontaktujete některého z členů rady, kontakty na: http://www.spkcz.cz/kontakty/ nebo se obraťte na některého ze členů společnosti ve svém okolí. Obdržíte základní informační materiály a tiskopis přihlášky. Přihlášku, kterou musí doporučit některý ze stávajících členů společnosti, doručíte představenstvu. Přihláškou žádáte o přijetí a současně dáváte souhlas s evidováním Vašich osobních údajů v členské databázi Společnosti pro kriminalistiku. Po odsouhlasení Vaší přihlášky, zaplacení zápisného (činí 250,- Kč) a členského příspěvku ve výši 250,- Kč na rok 2016, se stáváte řádným členem. Po přijetí je Vám vydán členský průkaz, který má kromě identifikační hodnoty i funkci volné vstupenky na všechny akce pořádané Společností pro kriminalistiku. 

Co chystáme na rok 2016

Nové stanovy SpK

12.05.2016 00:59
>>

Co chystáme v roce 2016

06.02.2016 15:18
V roce 2016 chceme pokračovat s odbornými přednáškami spojenými se semináři vždy na konkrétní téma a ve spopjení s oborem činnosti SpK. Dále bychom rádi navázali na úspěšné minuloroční zahraniční zájezdy, chceme rozšířit spolupráci se zájmovými sdruženími - spolky, které se zabývají nejen...
>>

Po stopách zločinu - tedy zaposlouchejte se

04.02.2016 16:15
40 dílný mluvený cyklus dokudramat o dobrodružství české kriminalistiky v období let 1918-1980.Kasaři, padělání (bankovky, umělecká díla, rakousko-uherské přetisky, potravinové lístky), drogy (výroba, distribuce, prodej), nucená prostituce, pašování, loupeže, vraždy, znásilnění, finanční podvody,...
>>

Archiv publikovaných informací a článků

Kriminalistický ústav Praha a forenzní genetika zvířat

19.07.2016 21:01
Nová metoda odhalování zločinu. Nehumánní genetika. Výzkumný projekt znalců Kriminalistického ústavu Policie České republiky v Praze opět dokazuje svoji vysokou úroveň. Nabízím zajímavý článek k...
>>

SpK zve

03.06.2016 22:20
Dne  24. 3. 2016 má v Praze premiéru zdařile natočený film Já, Olga Hepnarová (2016), který je zcela mimo kontext současně natáčených filmů s kriminální tématikou a velmi rychle diváka vtahuje do myšlenkového světa Olgy i do hrůzy, kterou svým činem spáchala... Přijďte sami...
>>

Pozvánka na Veletrh vědy 2016

05.05.2016 22:59
Společnost pro kriminalistiku zve všechny členy a příznivce na Veletrh vědy 2016Kriminalistický ústav Praha představí svoji práci v podobě interaktivní výstavy na Veletrhu vědy 2016 a to pod názvem Nové fenomény drogové scény. Anotaci na přednášku i pozvánku samotnou najdete v níže uvedeném...
>>

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 28.3.2017

Vytvořeno službou Webnode