Historie trestu smrti v USA - III

07.05.2017 20:00

Historie trestu smrti ve Spojených státech amerických     

Část třetí

 •      Období smrtící injekce


 • Od roku 1976 do 1. ledna 2017 bylo v USA provedeno 1442 poprav, z toho 1267 smrtící injekcí, 158 elektrickým proudem, 11 inhalací plynu, 3 oběšením a 3 zastřelením. Udělování trestu smrti rostlo téměř nepřetržitě až do roku 1999 až na 98 ročně. Po roce 1999 počet poprav každý rok klesal a v roce 2016 jich bylo vykonáno nejméně od roku 1991.
  Během prezidentských voleb v roce 1988 byla otázka trestu smrti významnou událostí. V rozhovoru mezi dvěma prezidentskými kandidáty Georgem Bushem a Michaelem Dukakisem, se moderátor Bernard Shaw Dukakise zeptal: "Pokud by byla Vaše žena znásilněna a zavražděna, upřednostnil byste neodvolatelný trest smrti?" A Dukakis odpověděl: "Ne ne. Myslím, že víte, že jsem celý svůj život proti trestu smrti bojoval a myslím, že existují jiné a mnohem efektivnější tresty. Zvolen byl Georg Bush a mnozí, včetně Dukakise, prohlašovali, že jeho výrok o trestu smrti byl koncem jeho kampaně.
  V roce 1996 Kongres přijal zákon o boji proti terorismu a efektivnímu trestu smrti, aby zjednodušil odvolací proces. Návrh zákona byl podepsán prezidentem Billem Clintonem, který schválil trest smrti v průběhu své prezidentské kampaně v roce 1992.
  V červnu 2015 Nejvyšší soud znovu potvrdil zákonnost používání smrtící injekce v případu Glossip v. Gross. en.wikipedia.org/wiki/Glossip_v._Gross
  Soudce Breyer, ke kterému se připojil soudce Ginsburg se ke trestu smrti vyjádřili nesouhlasně s tím, že je již na čase, aby byl trest smrti úplně zrušen a byli přesvědčeni, že trest smrti porušuje osmý dodatek kvůli nespolehlivosti a svévolnosti, která ovlivňuje penologický účel.
  Vzhledem k tomu, že soudcové Breyer a Ginsburg nebyli prvními soudci, kteří se tuto problematiku rozhodli změnit, do opozice se postavil soudce Thomas, který započal svůj nesouhlasný výrok zrušit trest smrti výrokem: Welcome to Groundhog Day (oslava svátku Hromnic). Vyjádřil myšlenku, že kdykoliv spravedlnost tvrdí, že je nyní čas soudně zrušit trest smrti, pouze předkládá stejné argumenty, se kterými soud dříve neuspěl.
  Soudce Thomas, ke kterému se připojil i soudce Scalia a také v tomto případě napsal souhlasné stanovisko, řekl, že Breyer a Ginsburg se účastní "neustálého úsilí o ukončení trestu smrti nedemokratickými prostředky" a že soud by nikdy neměl zakázat povinný trest smrti. Trest smrti je nejlepším způsobem, jak uložit jednotné uplatnění trestu. 

 •  Nejvyšší trest - trest smrti
  Agresivní vražda


 • Množství přitěžujících faktorů při případném ukládání trestu smrti za vraždu je stát od států různé. Kalifornie jich má například dvacet dva, zatímco New Hempshire sedm. Některé přitěžující okolnosti jsou ale ve všech státech universální, jako je například loupežná vražda, vražda zahrnující znásilnění oběti a vražda policejního důstojníka.
  Několik států zahrnulo vraždu dítěte do svého seznamu přitěžujících faktorů, ale věk oběti, podle kterého se vražda trestá smrtí, se mezi nimi liší. V roce 2011 Texas zvýšil tento věk ze šest na deset let.
  V některých státech bylo kritizováno množství přitěžujících faktorů, protože státní zástupci tím měli příliš jednoduché a volné zvažování při výběru případů u kterých se domnívali, že je trest smrti oprávněný. V Kalifornii v roce 2008 komise navrhla snížit tyto faktory na číslo pět (více vražd, vražda umučením, vražda policejního důstojníka, vražda spáchaná ve vězení a vražda související s jiným zločinem). Ředitel komise Charles Lane šel ještě díl a navrhl, že vražda související s jiným zločinem, než je znásilnění, by již neměla být hlavním zločinem, když je zabita pouze jedna oběť.

 • Zločiny proti státu


 • Soud v případě Kennedy v. Louisiana vyjádřil názor, že rozhodnutí se nevztahuje na "zradu, špionáž, terorismus a drogovou činnost, což jsou trestné činy proti státu."
  Vzhledem k tomu, že pro takové trestné činy není ukládán trest smrti, soud ještě musí rozhodnout o ústavnosti trestů smrti.
  Zrada, špionáž a rozsáhlý obchod s drogami jsou podle federálního práva nejvyšším zločinem. Zrada se trestá smrtí v šesti státech (Arkansas, Kalifornie,Georgia, Louisiana, Mississippi a Missouri). Vermont má ještě statut Furmana, který trest smrti uděluje za zradu navzdory zrušení trestu smrti v roce 1965.
  Obchodování s drogami ve velkém měřítku je trestáno smrtí ve dvou státech (Florida a Missouri). Únosy letadel jsou těžkým zločinem v Georgii a Mississippi.

 • Právní proces

 • Právní správa trestu smrti v USA obvykle zahrnuje pět základních kroků:


 • Rozhodnutí pro trestní stíhání, které směřuje k udělení trestu smrti

  Odsouzení

  Soudní přezkoumání

  Přezkoumání státní / kolaterální

  Federální habeas corpus / cs.wikipedia.org/wiki/Habeas_corpus / /Shovívavost, díky které může guvernér nebo president zrušit trest smrti je spíše výkonným než soudním procesem. /

 • Rozhodnutí o uložení trestu smrti

 • Zatímco soudci v trestních věcech mohou obvykle ukládat tvrdší trest odnětí svobody, než je požadováno trestním stíháním, trest smrti může být vynesen pouze tehdy, pokud žalobce vysloveně shledal důvod.
  V desetiletích od doby Furmana se objevily nové otázky ohledně toho, zda arbitrární stíhací orgán nahradil odsouzení arbitrárnosti (rozuměj libovůle) / z lat. arbiter znamená soudce, ničím neomezený rozhodčí či vládce/). Studie na Právnické fakultě Pepperdine University zkoumala rozhodovací proces mezi prokurátory v různých státech USA. Autoři zjistili, že rozhodnutí o trestu smrti je silně poznamenáno místní idiosynkrázií a tedy nejsou v souladu s duchem směrnic Nejvyššího soudu. Znamená to, že i když se Nejvyšší soud snažil odstranit samotnou nespravedlnost v případě udělování trestu smrti, tyto "přecitlivělost" může mít vliv na důležité rozhodování. Příliš mnoho kritérií k udělování trestu smrti vede k jisté diskriminaci prokurátorů. Kalifornské právo má například 22 "zvláštních" okolností, takže ve výsledku všechna úmyslná zabití jsou potenciálním adeptem k udělení nejvyššího trestu.
  Navrhovaným nápravným opatřením proti arbitrážnímu stíhání je přenesení procesů s nejvyšším trestem na státního zástupce.


 • Odsouzení

 • 31 států s trestem smrti má porotu s 29 členy a pro jednomyslný trest se musí rozhodnou 28 členů. Jednotlivé státy se však liší v tom, co se stane, jestliže trestní fáze bude mít za následek opět rozhodování poroty.
  Ve 4 státech (Arizona, Kalifornie, Kentucky a Nevada) bude znovu zahájeno trestní řízení před jinou porotou. Ve 2 státech (Indiana a Missouri) soud rozhodne o rozsudku. Ve 22 dalších státech vynesení poroty vede k doživotnímu trestu i kdyby se pouze jeden porotce postavil proti trestu smrti.
  První možnost je označován jako pravidlo "pravé jednomyslnosti" zatímco třetí je kritizována jako pravidlo "jednomocného veta".
  V Alabamě rozhoduje desetičlenná porota. Nebraska je jediný stát, ve kterém je rozsudek rozhodnut tříčlennou komisí. Pokud je jeden z komise proti trestu smrti, je žalovaný odsouzen k doživotnímu trestu. Montana je jediný stát, kde soudce sám rozhoduje o rozsudku.


 • Přímá kontrola

 • Pokud je žalovaný odsouzený k trestu smrti na tzv. zkušební úrovni, případ nastupuje do přímého zkoumání. Jedná se o typické právní odvolací řízení. Odvolací soud zkoumá důkazy předložené u předchozího soudu, zkoumá zákony i to, zda bylo rozhodnutí soudu správné či ne. Přímé přezkoumání možného udělení trestu smrti může mít tři různé výsledky. Pokud odvolací soud zjistí, že při slyšení o uložení rozsudku nejvyššího trestu nedošlo k žádným závažným právním chybám, odvolací soud potvrdí rozsudek. Pokud odvolací soud zjistí, že došlo k závažným právním chybám, nařídí nové slyšení vězně. A konečně pokud odvolací soud zjistí, že žádný žalobce neshledal žalovaného vinným, což je rarita, pak nařídí osvobození a uzná ho za nevinného.
  Přibližně 60% obžalovaných žije jen díky přímému přezkoumání ( jsou uděleny jiné tresty než trest smrti).


 • Státní kolaterální revize

 • I když je odsouzení k trestu smrti potvrzeno na základě přímého přezkoumání, stále existují metody k napadení rozsudku, i když méně známé jako je typické odvolání. Tyto doplňkové opravné prostředky jsou považovány za přezkoumání a jsou cestou k rozvrácené rozsudků, které se již staly konečnými.
  Obecně je účelem kolaterálního řízení umožnit vězni napadnout jeho trest z důvodů, které nemohly být přiměřeně vzneseny při soudním řízení nebo při přímém přezkoumání. Státní kolaterální přezkoumání, i když je důležitým krokem, je zřídka úspěšné samo o sobě. Pouze asi 6% rozsudků smrti bylo státem zrušeno.


 • Federální habeas corpus

 • Po odsouzení k trestu smrti i po kolaterálním přezkoumání případu může odsouzený podat tzv. federální habeas corpus, což je jediný typ soudního sporu, který lze požadovat po federálních soudech. Rozsah federálního habeas corpus se řídí zákonem o boji proti terorismu a účinným trestem smrti z roku 1996 (AEDPA), který významně omezil jeho předchozí působnost. 

 • AEDPA https://en.wikipedia.org/wiki/Antiterrorism_and_Effective_Death_Penalty_Act_of_1996


 • Autorka: Silvie Hájková

 • Zpět

  Vyhledávání

  © 2015-2022 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 14:02.06.05.2022

  Vytvořeno službou Webnode