Historie vyšetřování trestních deliktů u nás

30.11.2017 07:16

Historievyšetřování trestních deliktů u nás 

Autor: Pavel Kroulík, Vydavatel: Nakladatelství Nová Forma, s.r.o., Týn nad Vltavou  

"Jsempatriot a vyšetřování mě provázelo po celou dobu profesionální kariéry. Já jsemmu to oplácel svojí věrností a náklonností a nakonec i tím, že na sklonku svéprofesionální dráhy mu věnuji tuto práci", je vyznání, které uvádí JUDr.Pavel Kroulík v publikaci Historie vyšetřování trestních deliktů u nás. Jak ostatně napovídá titul, a autor podotýká v předmluvě, bylo jeho záměrem napsat populárně naučnou publikaci adresovanou všem, kteří mají zájem dozvědět se něco víc oprocesu vyšetřování a to především z hlediska jeho postavení jako instituce zařazené v systému organizace Veřejné bezpečnosti a pozdějiPolicie ČR v letech 1961 až 2002.  Na základě analýzy dobových tiskovin a publikací dochází k názoru, že proces vyšetřování je předmětem diskusí při každé změně politického klimatu ve společnosti. Na více místech je zdůrazněn význam vyšetřování pro kvalitu trestního procesu, protože pochybení v tomto stadiu jsou často nenapravitelná. Autor je toho názoru, že v našich podmínkách je kvalitní vyšetřování nenahraditelné, neboť soudy všech stupňů nejsou schopny jednat a rozhodovat, aniž by mohly vycházet z různě rozsáhlého vyšetřovacího spisu, vytvořeného dříve vyšetřovatelem, nyní policejním orgánem. Názor, že by si takový spis vytvářely soudy samy, pokládá za utopický a to zejména s ohledem na dosavadní praxi a tradice. Velmi podrobně, za použití analýzy příslušných právních předpisů a doprovodných materiálů je podáno hodnocení 40leté účinnosti zákona č. 141/1961 Sb. Zrušení vyšetřování a vyšetřovatelů hodnotí jako zásadní chybu a kritice také podrobuje již dřívější zrušení institutu zahájení vyšetřování (ve věci) podle § 160/1 tr. řádu.

Vzhledem k již zmíněné úctyhodné vyšetřovatelské dráze a publikačním schopnostem patří Pavel Kroulík mezi autory povolané k danému tématu hovořit. A že tak činí čtivou formou, lze
považovat za bonus knihy, kterou věnoval bývalým šéfům tzv. pražské mordparty Františku
Janýrovi, Miroslavu Opravilovi, Jaroslavu Řezbovi, Miloslavu Suvorovovi, Miloslavu Vrabcovi, Ivanu Vyletovi a Jaroslavu Zahrádkovi. Publikace by rozhodně neměla uniknout pozornosti čtenářů Kriminalistického sborníku.

Knihu lze zakoupit v internetovém knihkupectví www.kniznieshop.cz nebo objednat u autora na e-mailové adrese kroupa2006@volny.cz. Pro členy SpK autor knihu prodává za sníženou cenu 100.- Kč.


 


Zpět

Vyhledávání

© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 21.03.2023

Vytvořeno službou Webnode