Kriminalistika budoucnosti

02.08.2017 22:41

Policie, státní zástupce i soudní lékaři jistě zaznamenali revoluci ve vývoji forenzních věd, díky kterým je možno pracovat rychleji, preventivně a efektivně. Nové technologie mohou pomoci vyšetřovatelům  u tzv. "hluchých případů", které nejsou vyřešeny několik let, u případů sexuálního násilí a vražd. Potencionální nebezpečí je spojeno se zákonnou ochranou osobních dat. Způsobuje rozdíly ve využívání nových technologií, ale je zcela jasné, že prvních deset inovací forenzní kriminalistiky bude do budoucna velkým přínosem pro příslušné orgány, oběti, rodiny obětí i společnosti jako celku.  Chytré telefony a další mobilní zařízení, která jsou vybavena softwarem pro rozpoznávání tváří, mohou napomoci identifikaci lidí v ideálních podmínkách. Například pokud budou v databázi uloženy fotografie vysoké kvality, které mohou být porovnány s realitou. Ale tyto podmínky spíše ještě neexistují. Kromě toho, tváře lidí se mění s časem, mohou mít sluneční brýle, narostlé vousy. Videa, která obsahují vícero záběrů by teoreticky mohla poskytnout lepší šanci na forenzní identifikaci subjektu, ale ne vždy jsou dostupná. Například při provádění identifikací třemi dostupnými systémy v Bostonu, kde vybuchla bomba při běžeckém maratónu, systémy rozpoznaly pouze jednu tvář. Johar Tsarnaev měl nasazeny brýle.  Společnost Animetrics může být odpovědí na tyto potíže. Vyvinula software, který převádí 2D obraz v simulovaný 3D model lidského obličeje během jedné sekundy a uživatelé softwaru si mohou tvář prohlížet ze všech uhlů. Výsledný obraz lze analyzovat všemi algoritmy rozpoznání obličeje. Dostatečně výkonný notebook dokáže porovnat jednu tvář s miliony lidí. Chytré telefony mají podstatně nižší výkonnostní kapacitu. Odborníci se domnívají, že telefony postupem času nahradí clou-based algoritmy.

Analýza otisku prstů

I když počítače urychlují vyšetřování vyhledáním otisku v databázi otisků prstů, nakonec je to vždy analytik, který činí konečný závěr. Pokud otisk z místa činu v databázi není, srovnání nemůže být provedeno a to bez ohledu na kvalitu otisků z místa činu. Ale i když není žádná shoda nebo se dva analytici shodnou, otisk má důkazní hodnotu.  Annemieke van Dam z akademického medicínského centra amsterodamské university uvedla, že otisky prstů jsou složeny zejména z bílkovin a tuků, které vylučuje naše kůže a to by mohlo odhalit hodně o sobě, která otisky zanechala, včetně toho, jak se stravuje. V budoucnu budeme schopni díky otiskům prstů určit, jestli je člověk vegetarián či jí i maso.

Jiní odborníci zjistili, že díky analýze otisků prstů lze zjistit, jestli osoba použila kondom a jaký je jeho výrobce. Van Dam je přesvědčena, že v budoucnu bude taková analýza zcela běžná a že díky DNA otisků prstů se bude moci sestavit genetický profil osoby a kriminalisté tím
pádem získají i její fyzický vzhled.

Barva očí a vlasů

Forenzní procedura zvaná fenotypizace umožňuje předpovědětbarvu očí a vlasů podezřelého. Znamená to, že policie se nemusí nutně spoléhat na profil lidské DNA uložený v databázi. Použitím 24 variant DNA , které předpovídají barvu očí a vlasů a šesti genetických markerů, může systém Hiris
Plex předvídat přítomnost blond vlasů na 69,5%, hnědých na 78,5%, rezavých na 80%, černé na 87,5%. Tento systém také umí rozlišovat hnědooké tmavovlasé lidi evropského a neevropského původu s přesností na 86 %. Testy ukazují, že zeměpisný původ nemá vliv na výsledky. Ačkoliv tento nástroj není dosud široce používán, je pravděpodobné, že se stane velmi důležitým pro forenzní vědu v blízké budoucnosti.

Mikrobiologická identifikace

Na naší kůži žije velké množství mikroorganismů. V budoucnosti budou tyto organismy, známé jako mikrobiomy, velkým pomocníkem při dopadení zločinců. Nežijí dva lidé, kteří by měli stejný mikrobiom. Je velmi stabilní po delší čas (kromě mikroflóry po pohlavním styku). Ačkoliv pubické ochlupení nalezené na místě činu po sexuálním napadení nemá přítomny kořínky, z nichž by bylo získáno DNA podezřelého, mikrobiom může pachatele pomoci usvědčit. Mikrobiální DNA se u mužů a žen liší. V ochlupení mužů a žen totiž žijí různé mikrobiální komunity a jsou jedinečné pro každého jednotlivce. Po pohlavním styku se mikrobiomy muže přenesou na ženu ( a opačně).  Ačkoliv tato moderní technologie ještě není v praxi
připravena pro široké využití a stále je ve vývoji, vědci předpokládají, že její použití při odsuzování pachatelů sexuálního násilí se stane běžnou
záležitostí a poskytnou vyšetřovatelům a státním zástupcům účinný nástroj pro boj proti sexuálnímu násilí.

Srovnávání tetování

Dříve se využívala databáze tetování s velmi nekvalitními obrázky. Byly získány například z bezpečnostních kamer, kdy byl pachatel maskován a tetování nebylo dobře rozpoznatelné. Nový počítačový program Tattoo ID tuto situaci pomohl zlepšit. Tento software je efektivní, protože identifikuje klíčové markery ( základní společné body) ve vzorcích tetování z databáze s videem podezřelého, stejně jako programy identifikující otisky prstů. Program také umí identifikovat členy gangů, kteří mnohdy nosí stejné tetování.

Morfometrie

V budoucnu může být morfometrie (měření tělesných tvarů) použita k identifikaci kosterních pozůstatků pohřešovaných dětí, která je v současnosti velmi obtížná. Průlom v této disciplíně přišel až v poslední době, kdy si vědci uvědomili, že je nutné vést záznamy o dětech mnohem dříve, než dorostou v dospělé.  Tvar lebky umožňuje antropologům rozlišovat mezi různými geografickými populacemi. A právě tito vědci budou schopni aplikovat postup na mladší lidi. V jednom případě byl původ malého chlapce identifikován pomocí rekonstrukce obličeje. Do této doby vědci věřili tomu, že kosterní pozůstatky lze určit pouze od 18 let věku oběti.

Virtuální pitva

Ať z náboženských či jiných důvodů pozůstalí někdy nechtějí, aby byla provedena pitva oběti. Ta je však potřebná k poskytnutí informací vyšetřovatelům. Rozhodnutí rodinných příslušníků je v naprosté většině případů nepřípustné a bývá obtížně vnímáno.  V budoucnu bude třeba možné, aby klasické provedení pitvy nahradila pitva virtuální. Nepoškodí tělo a nezasáhne do právních záležitostí. Budou se používat trojrozměrné modely. V současné době tato metoda není běžně používaná. Je velmi drahá a náročná na vybavení. Nicméně její výhody jsou známé. Další výhodou je, že výsledky budou známy hned po provedení pitvy. Příkladem je trojrozměrný obraz u virtuálně zobrazeného pokousání, který může být porovnán s existujícím záznamem čelistí a zubů a napomůže žalobcům lépe porozumět jak zranění oběti, tak rychleji usvědčit pachatele. Někteří forenzní vědci věří, že virtuální pitva je " zlatý standard soudního lékařství budoucnosti".

Biomarkery pylu

Palynologie, věda zabývající se studiem pylu, je jednou z nejmladších forenzních disciplín. Pyl je všude tam,kde jsou kvetoucí rostliny, včetně
pouští, jeskyní a kvetou v různých časech. Tyto dva faktory určují konkrétní "podpis" pylových zrn, což jsou biomarkery spojené s konkrétním
časem a místem. Nový způsob identifikace pomocí pylu napomáhá řešit případy, které by jinak musely zůstat bez povšimnutí. Palynologie napomáhá určit původ místa, kde byla oběť zabita, kam byla přesunuta, v jaké časovém období. Velmi například napomáhá při pátrání po pohřešovaných osobách . Pyl ukazuje na "cestu" odkud - kam.  Tento postup je omezený malým počtem palynologů ve světě. Nicméně se již vytváří databáze s čárovými kódy identifikovaných pylů. Je pravděpodobné, že biomarkery pylu budou v budoucnu forenzní vědou v budoucnu používány.

Forenzní expertíza vozidel

Dvě části motorového vozidla - infotainment a část telematická - mohou být pro kriminalisty velkým přínosem. První systém umožňuje řidiči nebo cestujícímu připojení chytrých telefonů pomocí Bluetooth nebo přehrávat hudbu. Druhý systém spolupracuje s webovými stránkami. Pokud řidiči používají své smartphony v autě, jejich přístroje ukládají data ze zařízení i po odpojení ze zábavních systémů: telefonní hovory, kontakty, sms -
vše je stále synchronizováno. Je-li připojení provedeno pomocí kabelu, jsou uloženy systémové soubory, názvy složek, čas a další metadata.

Díky propojení asi 70 elektronických řídících jednotek v celém vozidle jsou shromažďovány informace o tom, kde a kdy se otevřou dveře a co se celkově v autě děje. Tyto informace mohou dnes i v době budoucí poskytnout znalcům velmi cenné informace o pachatelích trestné činnosti.

Mobilní policejní laboratoř

Cílem soudních lékařů je udělat maximum vyšetření na místě činu. Mobilní forenzní laboratoře odstraní nutnost odesílat vzorky a data do vzdálených míst. Zkoumání bude probíhat okamžitě.  V mnoha zemích na celém světě jsou tyto laboratoře využívány v praxi. A v budoucnu se jejich počet rozhodně rozšíří.

Zdroj: ufonews.su/news68/679.htm

Pro SpK přeložila a upravila Silvie HájkováZpět

Vyhledávání

© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 7.3.2024

Vytvořeno službou Webnode