Kriminologie a její přínos pro bezpečnost státu

21.09.2017 23:48


Katedra kriminologie
Fakulty bezpečnostně právní

připravuje
mezinárodní odborné sympozium


"Kriminologie a její přínos pro bezpečnost
státu"

Sympozium je tematicky zaměřeno na aktuální hrozby současného světa, na něž bude nahlíženo prizmatem kriminologického poznání. Jeho cílem je zprostředkovat dialog mezi kriminology z akademického prostředí a odborníky na problematiku bezpečnosti z aplikační praxe a poskytnout tak prostor pro diskusi kriminologicky relevantních otázek, souvisejících s organizovaným zločinem, závažnou hospodářskou kriminalitou a trestnou činností spjatou s extremismem.

 

Termín konání: 16. - 17. října 2017 

Místo konání:   Areál Policejní akademie ČR v Praze, Lhotecká 559/7, Praha 4   

 

 


Záštitu nad sympoziem převzali:


prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
soudce Ústavního soudu České republiky

Mgr. František Bublan
senátor Parlamentu České republiky a předseda Výboru pro zahraniční věci,
obranu a bezpečnost

Bc. Libor Hadrava
radní Hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality


Zpět

Vyhledávání

© 2015-2021 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 15.11.2021

Vytvořeno službou Webnode