POZOR - Vážení členové SpK - POZOR

Setkání členů a přednáška v září 2023

18.09.2023 09:51
Vážené členky, vážení členové, rada SpK připomíná zářijové setkání členů vč. obvyklé přednášky. podrobnosti se dozvíte v sekci npro členy. Za radu SpK Pavel Kubát-místopředseda
>>

NOVÉ - Ankety k činnosti SpK v roce 2023

27.04.2023 14:47
Vážení členové Společnosti pro kriminalistiku, rada SpK pro další činnost v roce 2023 spustila veřejnou anketu s možností se vyjádřit na témata v anketách uvedených. Ankety jsou umístěny pod tímto příspěvkem a pokud chcete uvést Vaše další širší vyjádření, dotaz nebo připomínku, prosím odešlete jí...
>>

Anketa

Kterou zahraniční destinaci preferujete pro zájezd SpK v roce 2023?

Maďarsko (28) 37%

Polsko (17) 22%

Rakousko (16) 21%

Jinou (15) 20%

Celkový počet hlasů: 76

Anketa

Máte zájem o klubová setkávání

Anketa

Důvodem proč nenavštěvujete setkání je

Slovo předsedy SpK k dalšímu výhledu

            Vážené kolegyně, vážení kolegové,

postupně se pokoušíme opět dostat do normálních kolejí naši spolkovou činnost. Jedním z takových kroků byla zářijová beseda s Jaroslavem Pavlíčkem na téma Kriminologické aspekty chování v extrémních podmínkách. Byli jsme potěšeni jak úrovní přednášky včetně následných dotazů a začínáme se také vracet do počtu účastníků besedy, na který jsme byli v dobách předcovidových zvyklí.

       Další zajímavou akcí, jíž jsme se pokusili navázat na akce dřívější, byla návštěva Brati­slavy s velmi zajímavým programem – mohou jen litovat ti, kteří se neúčastnili. Celé se to odehrálo pod jakousi gescí Velvyslanectví České republiky. Cesta vlakem z Prahy do Brati­slavy vyšla velmi dobře, pohodlně a kávou, podávanou jako dárek, jsme byli přesyceni. Na nádraží náš čekal mikrobus velvyslanectví, který nás dopravil nejprve k ubytování do hotelu špičkové kvality, který je v těsné blízkosti velvyslanectví téměř na břehu Dunaje. Následovala první část programu, ve které s námi na téma  úkolů a činnosti diskutoval sám pan velvy­sla­nec. Samozřejmě odpovídal i na dotazy, které jsme mu kladli. Dále jsme se vydali do chlouby, která nás v Bratislavě reprezentuje, a sice do Českého domu. Jde  o velmi starý dům, který čím je starší, tím krásněji se ho podařilo adaptovat. V mnoha místnostech dává prostor pro různé aktivity a již sám svou strukturou včetně nádherné zahrady je výjimečný. O jeho vzniku nás informovala paní ředitelka a bylo to vskutku zajímavé. Posledním bodem nabitého dne byla návštěva Muzea Policajného zboru SR. Muzeum samo sice není tak velké jako v Praze (nemá venkovní prostory), ale v mnoha místnostech je velmi citlivě zachycen vývoj bezpeč­nosti, který byl pro Slováky historicky ještě složitější než u nás. Vše bylo ale podáno pří­jemně, respektujíce fakta ze všech období, což bylo k ocenění. Samozřejmostí byly ukázky listinných dokumentů, výzbroje, uniforem apod. Také zde nás prováděla přímo paní ředi­telka.

         A pak už následoval individuální program pro zbytek dne i pro sobotu, ať už s návštěvou monumentální vyhlídkové věže s kavárnou nad Dunajem ve výšce 95 m nebo samotného hradu, či jiných zákoutí Starého města. Na jedné straně nebyla účast veliká, na druhé to ale umožňo­valo rychlé přesuny (a také to šetří prostředky na další zájezdy – Vaše škoda neúčastníci).

         Pozitivem bylo i to, že se nám podařilo navázat kontakt se styčným důstojníkem velvy­slanectví, který má na starosti i Budapešť a v našem zorném poli pro příští rok se nyní nachází toto město. Vlakem je to opravdu pohodlné a jednoduché a není nutné těžko se po­koušet zajišťovat počet účastníků, jako je tomu při nájmu autobusu. Ať jede osm lidí, či dva­cet, vše je snadno zvlád­nutelné.

         Na závěr Vám připomínám přednášku-besedu v prosinci (přesné údaje v sekci pro členy), ve které nám bude vyprávět zajímavosti reedice knihy o Orlických vrazích spisovatel Aleš Pivoda a snad přidá i pár osobních zkušeností tehdejší vyšetřovatel JUDr. Josef Doucha. Díky posledním televizním novelám toho víme dost, a třeba budeme mít konečně i šanci dozvědět se, jak to bylo bez me­diální nadsázky.

            Těší se na vás celá rada i předseda Jiří Straka

Slovo správce www stránek     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

pro vás, kteří nepřetržitě sledujete návštěvnost našich stránek přineseme po proběhnutí Valného shromáždění v únoru 2022 detalní rozbor sledovanosti našich www stránek od roku 2015 do prosince 2022. 

Jen pro zajímavost již nyní uvádám, že se jedná o statisíce, tzn. že v žádném případě se nejedná o tzv. mrtvé či jinak nezajímavé stránky a i přes tuto skutečnopst uvítáme jakékoli podněty, podklady či sdělení k našim stránkám na info@spkcz.cz

Současně sdělujieme, že v období od 1. ledna 2023 do 30. dubna 2023 bylo uskutečněno 19 268 přístupů na naše stránky s největší přístupností 991 vstupů za 24 hodin dne 18. ledna 2023.

Květen 2023                                           Pavel Kubát - správce webu

 

Anketa

Podle vyhl. č. 250/1953 Sb. řidič motorového vozidla za husté mlhy, má kromě předepsaného osvětlení

Vyhodnocení minulé ankety

Vážení návštěvníci našich stránek, vážení soutěžící,

ten kdo na otázku odpověděl za c) - a těch bylo 177 a bylo jich nejvíc, tak pravdu neměl !!! Správně byla odpověď první, tedy za a), jedná se o kriminalisticko-technickou část daktyloskopie, tedy kvalifikovanou analýzu v rámci kriminalisticko-technických expertiz.

Novinky

Případy Zvláštního oddělení papíru od 7. 7. do 19. 11. 2023

08.08.2023 14:24
Od poslední výstavy papírových modelů v Muzeu Policie ČR uplynulo více než deset let. Návrat do...
>>

PROGRAM MUZEA POLICIE ČR SRPEN-2023

06.08.2023 12:39
>>

NOVÉ - SENIOR AKADEMIE 2023 - NOVÉ

22.02.2023 16:16
>>

Informace všem členům SpK

15.01.2023 07:16
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem v minulosti avizoval, tak naše Společnost pro...
>>

Bývalý vyšetřovatel křtil knihu Orlické vraždy

14.10.2022 09:53
>>

Vážené členky, vážení členové,

10.10.2022 15:27
Vážené členky, vážení členové SpK, rada sděluje že úspěšně proběhl zájezd do Bratislavy a odkazuje...
>>

Přihlašování do sekce "Pro členy"

31.05.2022 17:14
Vážení členové SpK, vzhledem ke skutečnosti, že kolují zvěsti, že sekce Pro členy nefunguje ev. že...
>>

Vládní rada Josef Vaňásek - předobraz policejního rady Vacátka

05.06.2018 15:55
Vládní rada Josef VAŇÁSEK Josef Vaňásek se narodil 1.11. 1877 v Praze na Smíchově....
>>

Vyhledávání

© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 21.09.2023

Vytvořeno službou Webnode