POZOR - Vážení členové SpK - POZOR

Upozornění a výzva k účasti

25.01.2023 10:00
Vážené členky a vážení členové SpK upozorňujeme a připomínáme, že v únoru 2023 je výroční zasedání Společnosti pro kriminalistiku a protože budeme volit radu na další období,  vyzýváme a žádáme členy, aby se v co nejvyšším počtu zúčastnili zasedání. Bližší uvedeno v sekci pro členy. Za...
>>

Informace všem členům SpK

29.09.2020 08:18
Vážené kolegyně, vážení kolegové,jak jsem v minulosti avizoval, tak naše Společnost pro kriminalistiku (dále jen "SpK") používá tzv. předdefinovaný redakční systém www stránek od společnosti Webnode. V rámci  postupných up-date změn, které si nastavuje provozovatel systému bez účasti...
>>

Slovo předsedy SpK k dalšímu výhledu

            Vážené kolegyně, vážení kolegové,

postupně se pokoušíme opět dostat do normálních kolejí naši spolkovou činnost. Jedním z takových kroků byla zářijová beseda s Jaroslavem Pavlíčkem na téma Kriminologické aspekty chování v extrémních podmínkách. Byli jsme potěšeni jak úrovní přednášky včetně následných dotazů a začínáme se také vracet do počtu účastníků besedy, na který jsme byli v dobách předcovidových zvyklí.

       Další zajímavou akcí, jíž jsme se pokusili navázat na akce dřívější, byla návštěva Brati­slavy s velmi zajímavým programem – mohou jen litovat ti, kteří se neúčastnili. Celé se to odehrálo pod jakousi gescí Velvyslanectví České republiky. Cesta vlakem z Prahy do Brati­slavy vyšla velmi dobře, pohodlně a kávou, podávanou jako dárek, jsme byli přesyceni. Na nádraží náš čekal mikrobus velvyslanectví, který nás dopravil nejprve k ubytování do hotelu špičkové kvality, který je v těsné blízkosti velvyslanectví téměř na břehu Dunaje. Následovala první část programu, ve které s námi na téma  úkolů a činnosti diskutoval sám pan velvy­sla­nec. Samozřejmě odpovídal i na dotazy, které jsme mu kladli. Dále jsme se vydali do chlouby, která nás v Bratislavě reprezentuje, a sice do Českého domu. Jde  o velmi starý dům, který čím je starší, tím krásněji se ho podařilo adaptovat. V mnoha místnostech dává prostor pro různé aktivity a již sám svou strukturou včetně nádherné zahrady je výjimečný. O jeho vzniku nás informovala paní ředitelka a bylo to vskutku zajímavé. Posledním bodem nabitého dne byla návštěva Muzea Policajného zboru SR. Muzeum samo sice není tak velké jako v Praze (nemá venkovní prostory), ale v mnoha místnostech je velmi citlivě zachycen vývoj bezpeč­nosti, který byl pro Slováky historicky ještě složitější než u nás. Vše bylo ale podáno pří­jemně, respektujíce fakta ze všech období, což bylo k ocenění. Samozřejmostí byly ukázky listinných dokumentů, výzbroje, uniforem apod. Také zde nás prováděla přímo paní ředi­telka.

         A pak už následoval individuální program pro zbytek dne i pro sobotu, ať už s návštěvou monumentální vyhlídkové věže s kavárnou nad Dunajem ve výšce 95 m nebo samotného hradu, či jiných zákoutí Starého města. Na jedné straně nebyla účast veliká, na druhé to ale umožňo­valo rychlé přesuny (a také to šetří prostředky na další zájezdy – Vaše škoda neúčastníci).

         Pozitivem bylo i to, že se nám podařilo navázat kontakt se styčným důstojníkem velvy­slanectví, který má na starosti i Budapešť a v našem zorném poli pro příští rok se nyní nachází toto město. Vlakem je to opravdu pohodlné a jednoduché a není nutné těžko se po­koušet zajišťovat počet účastníků, jako je tomu při nájmu autobusu. Ať jede osm lidí, či dva­cet, vše je snadno zvlád­nutelné.

         Na závěr Vám připomínám přednášku-besedu v prosinci (přesné údaje v sekci pro členy), ve které nám bude vyprávět zajímavosti reedice knihy o Orlických vrazích spisovatel Aleš Pivoda a snad přidá i pár osobních zkušeností tehdejší vyšetřovatel JUDr. Josef Doucha. Díky posledním televizním novelám toho víme dost, a třeba budeme mít konečně i šanci dozvědět se, jak to bylo bez me­diální nadsázky.

            Těší se na vás celá rada i předseda Jiří Straka

Slovo správce www stránek     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

pro vás, kteří nepřetržitě sledujete návštěvnost našich stránek ponecháváme hodnocení za rok 2020. Dřívější statistiky již nezveřejňujeme, neboť na tyto nebyla a nejsou žádné ohlasy a přidáváme statistiky roku 2021 a 2022. Tedy: - níže uvedené údaje jsou rozpracovány

1.Q. 2022  -  26 409 otevření stránek SpK, 2.Q. 2022  -  20 412, 3.Q. 2022  - dosud neuzavřeno

a dále je to takto:

červen 2022  -  7 012, červenec 2022  - 5 937 otevřených stránek SpK. 

Pokud budete cítit potřebu a ochotu sdělit jakékoli podněty k www stránkám Společnosti pro kriminalistiku, tak tyto uvítáme na info@spkcz.cz

Září 2022                                            Pavel Kubát - správce webu

 

Anketa

Podle vyhl. č. 250/1953 Sb. řidič motorového vozidla za husté mlhy, má kromě předepsaného osvětlení

Vyhodnocení minulé ankety

Vážení návštěvníci našich stránek, vážení soutěžící,

ten kdo na otázku odpověděl za c) - a těch bylo 177 a bylo jich nejvíc, tak pravdu neměl !!! Správně byla odpověď první, tedy za a), jedná se o kriminalisticko-technickou část daktyloskopie, tedy kvalifikovanou analýzu v rámci kriminalisticko-technických expertiz.

Novinky

INFORMACE - KRIMINALISTIKA A ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY 2023

17.12.2022 12:39
Vážení členové Společnosti pro kriminalistiku, rada SpK schválila opět na rok 2023 příspěvek při...
>>

NOVÉ - TERMÍNY SETKÁNÍ V ROCE 2023 - NOVÉ

24.10.2022 16:16
Vážení přátelé, vážené členky, vážení členové SpK, v sekci pro členy jsou zveřejněny termíny...
>>

Bývalý vyšetřovatel křtil knihu Orlické vraždy

14.10.2022 09:53
>>

Vážené členky, vážení členové,

10.10.2022 15:27
Vážené členky, vážení členové SpK, rada sděluje že úspěšně proběhl zájezd do Bratislavy a odkazuje...
>>

Přihlašování do sekce "Pro členy"

31.05.2022 17:14
Vážení členové SpK, vzhledem ke skutečnosti, že kolují zvěsti, že sekce Pro členy nefunguje ev. že...
>>

NOVÉ - Informace Muzea Policie ČR - DNEŠNÍ INFORMACE

06.05.2022 13:21
  Vážení návštěvníci,          spisovatelka Blanka Kovaříková a...
>>

Vládní rada Josef Vaňásek - předobraz policejního rady Vacátka

05.06.2018 15:55
Vládní rada Josef VAŇÁSEK Josef Vaňásek se narodil 1.11. 1877 v Praze na Smíchově....
>>

Historie vyšetřování trestních deliktů u nás

30.11.2017 07:16
Historievyšetřování trestních deliktů u nás Autor: Pavel Kroulík, Vydavatel: Nakladatelství...
>>

Vyhledávání

© 2015-2022 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 03.11.2022

Vytvořeno službou Webnode