POZOR - Vážení členové SpK - POZOR

SETKÁNÍ ČLENŮ V ZÁŘÍ 2024

09.06.2024 17:39
Vážení přátelé, vážené členky, vážení členové, v září 2024 proběhne plánované setkání členů SpK spojené s přednáškou. Setkání proběhne v místě obvyklém, bližší informace v sekci "Pro členy".  Za radu SpK zve Jiří Straka, předseda a místopředsedové Květa Maďarová a Pavel Kubát
>>

Slovo předsedy SpK k dalšímu výhledu

            Vážené kolegyně, vážení kolegové,

postupně se pokoušíme opět dostat do normálních kolejí naši spolkovou činnost. Jedním z takových kroků byla zářijová beseda s Jaroslavem Pavlíčkem na téma Kriminologické aspekty chování v extrémních podmínkách. Byli jsme potěšeni jak úrovní přednášky včetně následných dotazů a začínáme se také vracet do počtu účastníků besedy, na který jsme byli v dobách předcovidových zvyklí.

       Další zajímavou akcí, jíž jsme se pokusili navázat na akce dřívější, byla návštěva Brati­slavy s velmi zajímavým programem – mohou jen litovat ti, kteří se neúčastnili. Celé se to odehrálo pod jakousi gescí Velvyslanectví České republiky. Cesta vlakem z Prahy do Brati­slavy vyšla velmi dobře, pohodlně a kávou, podávanou jako dárek, jsme byli přesyceni. Na nádraží náš čekal mikrobus velvyslanectví, který nás dopravil nejprve k ubytování do hotelu špičkové kvality, který je v těsné blízkosti velvyslanectví téměř na břehu Dunaje. Následovala první část programu, ve které s námi na téma  úkolů a činnosti diskutoval sám pan velvy­sla­nec. Samozřejmě odpovídal i na dotazy, které jsme mu kladli. Dále jsme se vydali do chlouby, která nás v Bratislavě reprezentuje, a sice do Českého domu. Jde  o velmi starý dům, který čím je starší, tím krásněji se ho podařilo adaptovat. V mnoha místnostech dává prostor pro různé aktivity a již sám svou strukturou včetně nádherné zahrady je výjimečný. O jeho vzniku nás informovala paní ředitelka a bylo to vskutku zajímavé. Posledním bodem nabitého dne byla návštěva Muzea Policajného zboru SR. Muzeum samo sice není tak velké jako v Praze (nemá venkovní prostory), ale v mnoha místnostech je velmi citlivě zachycen vývoj bezpeč­nosti, který byl pro Slováky historicky ještě složitější než u nás. Vše bylo ale podáno pří­jemně, respektujíce fakta ze všech období, což bylo k ocenění. Samozřejmostí byly ukázky listinných dokumentů, výzbroje, uniforem apod. Také zde nás prováděla přímo paní ředi­telka.

         A pak už následoval individuální program pro zbytek dne i pro sobotu, ať už s návštěvou monumentální vyhlídkové věže s kavárnou nad Dunajem ve výšce 95 m nebo samotného hradu, či jiných zákoutí Starého města. Na jedné straně nebyla účast veliká, na druhé to ale umožňo­valo rychlé přesuny (a také to šetří prostředky na další zájezdy – Vaše škoda neúčastníci).

       

            Těší se na vás celá rada i předseda Jiří Straka

 

Slovo správce www stránek     

Vážené  kolegyně, kolegové, vážení návštěvníci webových stránek SpK, 

pro vás, kteří nepřetržitě sledujete návštěvnost našich stránek přinášíme informaci, že v současné době probíhá rekonstruklce infrastruktury poskytiovatele redakčního systému webnode a s tím nám bylo sděleno, že, cit.: "Nyní provádíme rozsáhlou aktualizaci celé naší serverové infrastruktury a přecházíme z převážně lokálního na cloudové řešení. To má dopad nejen na projekty, ale také na všechny naše interní databáze a systémy. Během tohoto procesu můžete zaznamenat dočasné přerušení funkčnosti webových stránek nebo souvisejících služeb. Může se objevit delší doba načítání, nepřesnost v počítání statistik webu, potíže s používáním editoru a občasné krátké výpadky (chybová hláška)". 

Z daného důvodu nyní nejsou známy přesné počty přístupů, jak bylo v minulosti vždy zveřejněno. Jakmile budou služby obnoveny, budeme zveřejňovat informace jako dříve.

Březen 2024                                           Pavel Kubát - správce webu

 

Vyhodnocení minulé ankety

Vážení návštěvníci našich stránek, 

vyhodnocení ankety týkajícího se zájezdů, klubového setkávání se a důvodů neúčasti na setkávání, bude zveřejněno po 22.5.2024.

 

Novinky

Platba členských příspěvků na rok 2024

20.11.2023 11:36
Rada SpK upozorňuje všechny členky a členy, že podrobnosti o platbě příspěvků jsou zveřejněny v...
>>

NOVÉ - SENIOR AKADEMIE 2023 - NOVÉ

22.02.2023 16:16
>>

Informace všem členům SpK

15.01.2023 07:16
Vážené kolegyně, vážení kolegové, jak jsem v minulosti avizoval, tak naše Společnost pro...
>>

Bývalý vyšetřovatel křtil knihu Orlické vraždy

14.10.2022 09:53
>>

Vážené členky, vážení členové,

10.10.2022 15:27
Vážené členky, vážení členové SpK, rada sděluje že úspěšně proběhl zájezd do Bratislavy a odkazuje...
>>

Přihlašování do sekce "Pro členy"

31.05.2022 17:14
Vážení členové SpK, vzhledem ke skutečnosti, že kolují zvěsti, že sekce Pro členy nefunguje ev. že...
>>

Vládní rada Josef Vaňásek - předobraz policejního rady Vacátka

05.06.2018 15:55
Vládní rada Josef VAŇÁSEK Josef Vaňásek se narodil 1.11. 1877 v Praze na Smíchově....
>>

Vyhledávání

© 2015-2023 Všechna práva vyhrazena. Úprava stránek 9.6.2024

Vytvořeno službou Webnode